WENTYLACJA

W dobie wzrostu cen nośników energii oszczędzanie energii cieplnej w naszych domach większych o dużej kubaturze, staje się wymogiem chwili. Obecnie budowane domy charakteryzują się wysoką energooszczędnością wynikającą z lepszej jakości stosowanych materiałów, z dbałości o odpowiednią termoizolacją budynku i ze szczelnością nowoczesnej stolarki budowlanej . Zużywając również mniej energii potrzebnej do celów jego ogrzania, nawet poniżej 50 kWh/m2/rok. Jednak wadą dobrze zaizolowanego domu jest to, ze jego przegrody i okna nie przepuszczają powietrza . W tak zbudowanych budynkach pojawia się problem z zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza wewnętrznego. Zbyt mała ilość napływającego z zewnątrz powietrza świeżego jest przyczyną m.in. złego samopoczucia osób w nich przebywających lub grzybów, pleśni itp.

Z tego też względu, zmniejszanie naturalnego przepływu powietrza powoduję konieczność stosowania wydajnej wymuszonej wentylacji mechanicznej. W dotychczas stosowanych systemach wentylacji grawitacyjnej czy indywidualnej nie ma możliwości odzysku ciepła z powietrza usuwanego z budynku przez; okna drzwi, kanały wentylacyjne itp. Konstruktorzy i projektanci proponują w projektach dla nowo budowanych domów rozwiązanie polegające na dostarczaniu do domu świeżego, czystego powietrza, ogrzanego ciepłym powietrzem usuwanym z pomieszczeń domu. System nawiewno-wywiewny z odzyskiem ciepła nosi nazwę rekuperacja, która posiada szereg zalet, m.in.;

  • dobra wentylacja tworzy mikroklimat w domu;
  • pomaga zapobiegać problemom, np. z wilgocią, grzybami i alergią;
  • zapewnia wydatnie oszczędność energii cieplnej;
  • zmniejsza koszt ogrzania domu;
  • jest wydajny i cichy;
  • brak grzybów i pleśni;
  • szybka wymiana powietrza co powoduję zanik nieprzyjemnych zapachów w domu;
  • pod wzglądem wizualnym i estetycznym nie koliduje z wystrojem wnętrz.
vent pipe